Wartość projektu

 

Wartość całkowita projektu:        600.000,00 zł

Dofinansowanie:                           582.000,00 zł

w tym z UE:                                   505.680,00 zł

budżet państwa:                              76.320,00  zł

Wkład własny:                                18.000,00  zł