Dokumenty w trakcie realizacji stażu

pdfHarmonogram wsparcia

 

wordZakres danych osobowych

 

wordOświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika

 

 Lista obecności

 

wordraport ze stażu po 3 miesiącach

 

wordraport ze stażu po 6 miesiącach

 

worddane dotyczące statusu na rynku pracy

 

wordankieta post poziomu kompetencji u stażysty

 

wordzaświadczenie o odbyciu stażu

 

wordDziennik stażu

 

wordankieta PRE poziomu kompetencji u stażysty

 

pdf Regulamin odbywania staży

 

pdf Umowa stażowa – wzór

 

pdfOświadczenie do ZUS