Rekrutacja uzupełniająca

6 czerwca 2016

04-wpis

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie pt. FIZJOTERAPEUTO – czas na dobry staż, nie zrekrutowano wymaganej liczby uczestników.

 

Ogłaszamy podjęcie czynności w ramach rekrutacji uzupełniającej, przedłużając termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do dnia 10.06.2016 r. (piątek) do godziny 14.00, w budynku P7, salach nr 22 – 23.

Ustosunkowując się do przyjmowanych zgłoszeń, będziemy informować o kolejnych terminach rozmów rekrutacyjnych.

 

                                                                                 Koordynator projektu
dr Małgorzata Proszkowiec

Powrót