Planowane efekty

 

Rezultatem realizacji projektu będzie liczba 36 osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), natomiast produktem 40 studentów, którzy uczestniczyli w stażach wspieranych z EFS.

Rezultat długoterminowy: uzyskane kompetencje zawodowe, komunikacyjne oraz nabycie kompetencji wynikających z Kierunkowych Efektów Kształcenia – KEK (z wykorzystaniem elementów nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych).

Nawiązując do KEK stażyści z kierunku Fizjoterapia zwiększą zakres posiadanych kompetencji w zakresie m.in: