OGŁOSZENIE O REKRUTACJI do projektu stażowego „Fizjoterapeuto – czas na dobry staż 2”

28 listopada 2017

Politechnika Opolska ogłasza nabór uczestników projektu „Fizjoterapeuto – czas na dobry staż 2”. Do udziału w projekcie zapraszamy studentów II roku stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia, prowadzonych przez Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Celem głównym projektu jest uzyskanie nowych kompetencji zawodowych przez 40 studentów, poprzez organizację wysokiej […]

Czytaj całość

Zaproszenie dla studentów na spotkanie dotyczące możliwości przystąpienia do udziału w projekcie „Fizjoterapeuto – czas na dobry staż 2”

22 listopada 2017

W dniu 22.11.2017 r, o godz. 14.15, w sali nr 124 budynku P9, odbędzie się spotkanie organizacyjne dla studentów kierunku Fizjoterapia Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, II roku II stopnia, trybu stacjonarnego, celem poinformowania o szczegółach  dot. realizacji projektu stażowego ,,Fizjoterapeuto – czas na dobry staż 2”.

Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze Pracodawców do projektu

20 listopada 2017

Politechnika Opolska ogłasza nabór Pracodawców do udziału w projekcie „Fizjoterapeuto – czas na dobry staż 2”. Celem głównym projektu jest uzyskanie nowych kompetencji zawodowych przez 40 studentów II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia, poprzez organizację wysokiej jakości staży u pracodawców oraz zapewnienie praktycznego wykorzystania kierunkowych efektów kształcenia. Program […]

Czytaj całość

Fizjoterapeuto – czas na dobry staż 2

8 listopada 2017

Wkrótce rusza nowa edycja projektu stażowego pt.: „Fizjoterapeuto – czas na dobry staż 2” Projekt Politechniki Opolskiej pt.: „Fizjoterapeuto – czas na dobry staż 2” został zakwalifikowany do dofinansowania w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłoszonym […]

Czytaj całość