Lista rankingowa zakwalifikowanych mężczyzn

2 czerwca 2016

03-wpis

Lista rankingowa mężczyzn zakwalifikowanych do udziału w projekcie: „Fizjoterapeuto -czas na dobry staż” współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO WER

 

image001

 

l.p. Nr indeksu Łącznie uzyskana punktacja z I i II etapu
1. 90724 10,21
2. 90723 6,45

Powrót