Lista rankingowa kobiet i mężczyzn zakwalifikowanych do udziału w projekcie po rekrutacji uzupełniającej

20 czerwca 2016

03-wpis

 

Lista rankingowa kobiet zakwalifikowanych do udziału w projekcie: „Fizjoterapeuto -czas na dobry staż” współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO WER

image001

l.p. Nr indeksu Łącznie uzyskana punktacja z I i II etapu
1. 81266 12,58
2. 81298 10,46
3. 81216 8,38
4. 81257 8,15

 

Lista rezerwowa kobiet

 

l.p. Nr indeksu Łącznie uzyskana punktacja z I i II etapu
1. 81281 6,35
2. 81294 6,24
3. 82061 6,22
4. 88852 4,40

 

Lista rankingowa mężczyzn zakwalifikowanych do udziału w projekcie: „Fizjoterapeuto -czas na dobry staż” współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO WER

image001

l.p. Nr indeksu Łącznie uzyskana punktacja z I i II etapu
1. 76261 16,15
2. 90718 13,66
3. 81224 5,91

 

Powrót