Kontakt

Projekt realizowany będzie przez pracownika naukowego WWFiF (na którym prowadzony jest kierunek Fizjoterapia II st.) oraz pracowników administracyjnych Wydziału Wychowania Fizycznego
i Fizjoterapii, a także Biura Projektów Europejskich.

  1. Koordynator projektu – dr Małgorzata Proszkowiec, e-mail: m.proszkowiec@po.opole.pl,
    tel. 77 449 83 29;
  2. Koordynator ds. kontaktów z uczestnikami projektu – mgr Dagmara Tokarska-Suchy,
    e-mail: d.tokarska-suchy@po.opole.pl, tel. 77 449 83 00;
  3. Koordynator ds. rozliczeń i sprawozdawczości – mgr Anna Stefanowska – Strzodka,
    e-mail: a.stefanowska-strzodka@po.opole.pl, tel. 48 77 449 83 42;
  4. Koordynator promocji i monitoringu staży – mgr Małgorzata Wach, e-mail: m.wach@po.opole.pl, tel. 77 449 88 67