Kontakt

 

Projekt realizowany będzie przez pracowników naukowych WWFiF (na którym prowadzony jest kierunek Fizjoterapia II st.) oraz pracowników Biura Funduszy Strukturalnych, wchodzącego w skład Działu Współpracy
i Rozwoju (jednostka która jest uczelnianym centrum wsparcia projektów oraz realizuje i koordynuje działania związane ze współpracą z przedsiębiorstwami).

  1. Koordynatorka ze strony Wydziału – dr Małgorzata Proszkowiec, e-mail: m.proszkowiec@po.opole.pl;
  2. Koordynator ds. rozliczeń i sprawozdawczości – pracownik DWiR mgr Anna Stefanowska – Strzodka, e-mail: a.stefanowska-strzodka@po.opole.pl, tel. 48 77 449 83 42;
  3. Koordynator ds. monitoringu i kontaktów z firmami – pracownik DWiR mgr Anna Kluger, e-mail: a.kluger@po.opole.pl, tel .77 449 83 55.