Harmonogram wsparcia Uczestników Stażu

29 lipca 2016

04-wpis

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

PT. „FIZJOTERAPEUTO – CZAS NA DOBRY STAŻ”, NR: POWR.03.01.00-00-S088/15

do pobrania w zakładce Dokumenty – Harmonogramy wsparcia

 

 

 

Powrót