Grupa docelowa

Udziałem w wysokiej jakości programie stażowym zostaną objęci studenci PO II roku kierunku Fizjoterapia II stopnia studiów stacjonarnych. Projekt zostanie skierowany do 40 studentów (w tym 28 kobiet).