Grupa docelowa

 

Udziałem w wysokiej jakości programie stażowym zostaną objęci studenci II roku (zgodnie z danymi wprowadzani do systemu POLon i kryterium dostępu – KD 11) kierunku Fizjoterapia II stopnia studiów stacjonarnych stanowiący 38,59% liczby studentów kierunku, czyli  22 studentów (w tym 17 kobiet oraz 5 mężczyzn).