Dokumenty na etapie rekrutacji

pdfRegulamin odbywania staży

 

pdf Umowa stażowa – wzór

 

wordankieta zgłoszeniowa pracodawcy

 

wordformularz zgłoszenia studenta

 

wordoś. o przetwarzaniu danych uczestnika

 

word  zakres danych osobowych