Dokumenty dla studentów

 

word Formularz zgłoszenia do udziału w projekcie „FIZJOTERAPEUTO – czas na dobry staż!”

 

wordraport ze stażu po 3 miesiąch

 

wordraport ze stażu po 6 miesiącach

 

worddane dotyczące statusu na rynku pracy

 

wordankieta post poziomu kompetencji u stażysty

 

wordzaświadczenie o odbyciu stażu

 

wordDziennik stażu – 29.07.2016r.

 

wordankieta PRE – 29.07.2016 r.

 

wordZakres danych osobowych

 

word Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika

 

wordOświadczenie

 

pdf Regulamin odbywania staży (Załącznik nr 21 do Zarządzenia nr 21/2016 Rektora PO)

 

pdf Umowa stażowa – wzór (Załącznik nr 21 do Zarządzenia nr 21/2016 Rektora PO)

 

pdf Zarządzenie nr 21/2016 Rektora PO – treść