Dokumenty dla firm

 

pdf Regulamin odbywania staży (Załącznik nr 21 do Zarządzenia nr 21/2016 Rektora PO)

 

pdf Umowa stażowa – wzór (Załącznik nr 21 do Zarządzenia nr 21/2016 Rektora PO)

 

wordraport ze stażu po 3 miesiąch

 

wordraport ze stażu po 6 miesiącach

 

wordankieta post poziomu kompetencji u stażysty

 

wordzaświadczenie o odbyciu stażu

 

excel  Lista obecności

 

wordankieta PRE – 29.07.2016 r.

 

pdf Potwierdzenie pracodawcy dotyczące przyjęcia studenta na staż

 

pdf Zarządzenie nr 21/2016 Rektora PO – treść