Cel projektu

 

Celem głównym projektu będzie uzyskanie nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez studentów Fizjoterapii II st., (absolwenci, bezpośrednio po obronach prac magisterskich), poprzez organizację wysokiej jakości staży, w okresie projektu od 01.08.2016 r. –  28.02.2017r. u pracodawców oraz zapewniające praktyczne wykorzystanie kierunkowych efektów kształcenia, czyli doskonalenie działań fizjoterapeutycznych nabytych w toku studiów.

Cel główny przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER, poprzez nabycie przez studentów pożądanych kompetencji na rynku pracy (zawodowe, komunikacyjne), dzięki udziałowi w stażach przygotowanych wspólnie z pracodawcami i powiązanych z praktycznym wykorzystaniem efektów kształcenia dla kierunku Fizjoterapia.