Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie: „Fizjoterapeuto -czas na dobry staż 2” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER

19 grudnia 2017

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie: „Fizjoterapeuto -czas na dobry staż 2” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER

L.p. Nr indeksu Pracodawca edycja
1 87600 Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu I
2 87622 jw. I
3 87620 jw. I
4 85684 Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o.o. I
5 87628 Przychodnia Fizjoterapii Alina Radajewska
w Krapkowicach
I
6 87581 Krzysztof Gibki Fizjoflex – Opolskie Centrum Fizjoterapii I
7 87601 jw. I
8 87684 jw. II
9 87573 Centrum Terapii Bólu HENREH I
10 87589 jw. I
11 87603 jw. II
12 87618 jw. II
13 87590 PZU ZDROWIE S.A. Oddział Centrum Medyczne Medicus w Opolu I
14 87614 jw. I
15 87599 jw. I
16 87615 jw. I
17 94265 jw. I
18 87605 ZAKSA S.A. I
19 94266 jw. II
20 87563 Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym I
21 94280 jw. I
22 87606 jw. I
23 87613 jw. I
24 86315 jw. I
25 87242 Centrum Zdrowia S.J. Adam Muszyński Przychodnia w Ostrołęce II
26 87595 Zakład Opiekuńczo – Leczniczy prowadzony przez Siostry Franciszkanki I
27 94262 jw. I
28 94260 jw. I
29 87576 jw. I
30 87594 jw. II
31 87575 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie Koźlu II
32 87597 Caritas Diecezji Opolskiej- OPOLE I
33 87571 jw.- OPOLE I
34 94269 jw.- DOBRZEŃ WIELKI I
35 87560 jw.- KOLONOWSKIE I
36 87591 Neuroreha Sp. z o.o. I
37 87592 w trakcie ustaleń I
38 87621 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju II
39 87579 Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Niepełnosprawnych „Koniczynka” w Radomsku II

Powrót