Harmonogram wsparcia Uczestników Stażu

29 lipca 2016

04-wpis

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU: PT. „FIZJOTERAPEUTO – CZAS NA DOBRY STAŻ”, NR: POWR.03.01.00-00-S088/15 do pobrania w zakładce Dokumenty – Harmonogramy wsparcia      

Czytaj całość

Spotkanie informacyjne z beneficjentami projektu

23 czerwca 2016

02-wpis

Zapraszamy  osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie: Fizjoterapeuto – czas na dobry staż na spotkanie, które odbędzie się w dniu 29.06.2016 r. (środa) o godzinie  9.00 w  budynku P9 – sala nr 30, celem przekazania informacji o zakwalifikowaniu do poszczególnych Pracodawców, przedstawienia programów stażowych, z uwzględnieniem specyfiki placówki  medycznej oraz […]

Czytaj całość

Lista rankingowa kobiet i mężczyzn zakwalifikowanych do udziału w projekcie po rekrutacji uzupełniającej

20 czerwca 2016

03-wpis

  Lista rankingowa kobiet zakwalifikowanych do udziału w projekcie: „Fizjoterapeuto -czas na dobry staż” współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO WER l.p. Nr indeksu Łącznie uzyskana punktacja z I i II etapu 1. 81266 12,58 2. 81298 10,46 3. 81216 8,38 4. 81257 8,15   Lista rezerwowa kobiet   […]

Czytaj całość

Spotkanie rekrutacyjne dla osób z rekrutacji uzupełniającej

14 czerwca 2016

02-wpis

  Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji uzupełniającej – I etap, do udziału w projekcie Fizjoterapeuto – czas na dobry staż, zgłosiło się 13 osób, w tym 10 kobiet i 3 mężczyzn. Zapraszamy studentów deklarujących chęć udziału w projekcie na rozmowę kwalifikacyjną – II etap rekrutacji, która odbędzie się  16.06.2016 r. […]

Czytaj całość

Rekrutacja uzupełniająca

6 czerwca 2016

04-wpis

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie pt. FIZJOTERAPEUTO – czas na dobry staż, nie zrekrutowano wymaganej liczby uczestników.   Ogłaszamy podjęcie czynności w ramach rekrutacji uzupełniającej, przedłużając termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do dnia 10.06.2016 r. (piątek) do godziny 14.00, w budynku P7, salach nr 22 – […]

Czytaj całość

Lista rankingowa zakwalifikowanych mężczyzn

2 czerwca 2016

03-wpis

Lista rankingowa mężczyzn zakwalifikowanych do udziału w projekcie: „Fizjoterapeuto -czas na dobry staż” współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO WER     l.p. Nr indeksu Łącznie uzyskana punktacja z I i II etapu 1. 90724 10,21 2. 90723 6,45

Czytaj całość
Strona12