Ogłoszenie o naborze Pracodawców do projektu

20 listopada 2017

Politechnika Opolska ogłasza nabór Pracodawców do udziału w projekcie „Fizjoterapeuto – czas na dobry staż 2”. Celem głównym projektu jest uzyskanie nowych kompetencji zawodowych przez 40 studentów II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia, poprzez organizację wysokiej jakości staży u pracodawców oraz zapewnienie praktycznego wykorzystania kierunkowych efektów kształcenia. Program […]

Czytaj całość

Fizjoterapeuto – czas na dobry staż 2

8 listopada 2017

Wkrótce rusza nowa edycja projektu stażowego pt.: „Fizjoterapeuto – czas na dobry staż 2” Projekt Politechniki Opolskiej pt.: „Fizjoterapeuto – czas na dobry staż 2” został zakwalifikowany do dofinansowania w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłoszonym […]

Czytaj całość